วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ รพ.ตร. /พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาอาการใน รพ.ตร. ประจำเดือน มิถุนายน พร้อมมอบเงินสวัสดิการบำรุงขวัญ จำนวน 2 ราย โดยมีคณะแพทย์ ที่ทำการรักษา และผู้แทนหน่วยต่างๆ ร่วมตรวจเยี่ยม

70

วันที่ 2 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น.  ณ รพ.ตร. /พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาอาการใน รพ.ตร.  ประจำเดือน มิถุนายน พร้อมมอบเงินสวัสดิการบำรุงขวัญ  จำนวน 2 ราย  โดยมีคณะแพทย์ ที่ทำการรักษา และผู้แทนหน่วยต่างๆ ร่วมตรวจเยี่ยม

แบ่งปัน