ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำภาพถ่ายที่ระลึกในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19

แบ่งปัน