วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.อิทธิพล พิริยภิญโญ ผบช. ประจำสง.ผบ.ตร., พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ รอง ผบช.สกพ. และ พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. ให้การต้อนรับ ดร.อภิรดี เทียนทอง ผู้จัดการโครงการอาเซียน-ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-ACT) ประจำประเทศไทยและคณะ โดยมีความประสงค์ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 8,300 ชิ้น ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

483

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./
พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.อิทธิพล พิริยภิญโญ ผบช. ประจำสง.ผบ.ตร., พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ รอง ผบช.สกพ. และ พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. ให้การต้อนรับ ดร.อภิรดี เทียนทอง ผู้จัดการโครงการอาเซียน-ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-ACT) ประจำประเทศไทยและคณะ
โดยมีความประสงค์ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 8,300 ชิ้น ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

แบ่งปัน