วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ Mr.Yuji Ryoto กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเซโกะปริ้นติ้ง จำกัด พร้อมคณะโดยมีความประสงค์ เพื่อมอบลาเบลคำเตือนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 7 แบบ รวมมูลค่า 5,200 บาท

33

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ Mr.Yuji Ryoto กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเซโกะปริ้นติ้ง จำกัด พร้อมคณะโดยมีความประสงค์ เพื่อมอบลาเบลคำเตือนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 7 แบบ รวมมูลค่า 5,200 บาท

แบ่งปัน