วันนี้(4 มิ.ย.63) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช. เป็นประธานในการประชุมบริหารงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 จต. โดยที่ประชุมประกอบด้วย พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รอง จตช., พล.ต.ท.พิทยา ศิริรักษ์ จตร.(หน.จต.), จตร., รอง จตร.(รับผิดชอบ บก.อก.จต.) และ ผบก.ในสังกัด จต.

37

วันนี้(4 มิ.ย.63) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช. เป็นประธานในการประชุมบริหารงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 จต. โดยที่ประชุมประกอบด้วย พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รอง จตช., พล.ต.ท.พิทยา ศิริรักษ์ จตร.(หน.จต.), จตร., รอง จตร.(รับผิดชอบ บก.อก.จต.) และ ผบก.ในสังกัด จต.

แบ่งปัน