วันที่ 5 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.ขส.บช.ปส./หัวหน้าชุดประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลฯและสำนักงาน กสทช. แถลงข่าวผลการปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และการดำเนินการโดยการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

247

วันที่ 5 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.ขส.บช.ปส./หัวหน้าชุดประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลฯและสำนักงาน กสทช. แถลงข่าวผลการปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และการดำเนินการโดยการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน