ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด จ้างติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ณ ที่ทำการชั่วคราวของ สท. ชั้น 12 อาคาร 5 ตร. และ ชั้น 3 อาคาร 1 ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

129

แบ่งปัน