วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ / พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2563 โดยมีหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ ร่วมพิธีฯ

113

วันที่ 9 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 น.  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ / พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร    9 มิถุนายน 2563   โดยมีหน่วยงานราชการ  และองค์กรต่างๆ  ร่วมพิธีฯ

แบ่งปัน