วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ / พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2563 โดยมี นายกรัฐมนตรี, คณะรัฐมนตรี, ผู้แทนเหล่าทัพ ร่วมรับเสด็จฯ

165

วันที่ 9 มิถุนายน 2563  เวลา 15.00 น.  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ / พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย   รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงวางพวงมาลาสักการะ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร    9 มิถุนายน 2563   โดยมี  นายกรัฐมนตรี, คณะรัฐมนตรี, ผู้แทนเหล่าทัพ  ร่วมรับเสด็จฯ

แบ่งปัน