วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแแถลงข่าว ตร. / พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.ขส.บช.ปส. หัวหน้าประสานความร่วมมือกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงข่าวผลการปฏิบัติการปราบปรามผู้โพสต์ข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือน จำนวน 9 ราย โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงฯ

26

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแแถลงข่าว ตร. / พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.ขส.บช.ปส. หัวหน้าประสานความร่วมมือกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงข่าวผลการปฏิบัติการปราบปรามผู้โพสต์ข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือน จำนวน 9 ราย โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงฯ

แบ่งปัน