วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1ตร / พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ ผบก.ตท. และ พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. ให้การต้อนรับ Mr. Yang Xin อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสหารือข้อราชการและมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมมูลค่า 3,000,000 บาทถ้วน

146
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1ตร / พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ ผบก.ตท. และ พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. ให้การต้อนรับ Mr. Yang Xin อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ
เนื่องในโอกาสหารือข้อราชการและมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมมูลค่า 3,000,000 บาทถ้วน
แบ่งปัน