วันที่ 2 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

65

วันที่ 2 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน