ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวและประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บริเวณกำแพงโดยรอบพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

58

แบ่งปัน