วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.15 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จากกลุ่มนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ16) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีคณะผู้บริหารฯ ร่วมรับมอบฯ

22

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.15 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.ท.เพิ่มพูน   ชิดชอบ  ผู้ช่วย ผบ.ตร.  รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จากกลุ่มนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ16) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  โดยมีคณะผู้บริหารฯ ร่วมรับมอบฯ

แบ่งปัน