วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ คุณธีระสิทธิ์ มานะพัฒนานุกุล ฝ่ายขาย บริษัท ไทยเซโกะปริ้นติ้ง จำกัด พร้อมคณะ มีความประสงค์มอบ Label ป้ายคำเตือนการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน 461 แผ่น มูลค่า 10,500 บาท

43

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ คุณธีระสิทธิ์ มานะพัฒนานุกุล ฝ่ายขาย บริษัท ไทยเซโกะปริ้นติ้ง จำกัด พร้อมคณะ
มีความประสงค์มอบ Label ป้ายคำเตือนการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน 461 แผ่น มูลค่า 10,500 บาท

แบ่งปัน