วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. รับมอบโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e-learning เฉลิมพระเกียรติ โดย นายนิพนธ์ พลเสน ประธานวิสาหกิจชุมชน โครงการแผ่นดินไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมด้วยคณะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ รร.ในสังกัด ตชด.ต่อไป

303

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.  เป็นผู้แทน ตร. รับมอบโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e-learning เฉลิมพระเกียรติ โดย นายนิพนธ์  พลเสน  ประธานวิสาหกิจชุมชน โครงการแผ่นดินไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  พร้อมด้วยคณะ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ รร.ในสังกัด ตชด.ต่อไป

แบ่งปัน