วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานพิธีรเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ., ข้าราชการตำรวจ และ หน่วยงานภาครัฐอื่น ร่วมพิธีเปิดฯ

274

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องศรียานนท์  ตร. / พล.ต.อ.พรหมธร  ภาคอัต  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.  เป็นประธานพิธีรเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ตร.  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ  อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อภิรัต  นิยมการ  ผบช.ศ., ข้าราชการตำรวจ และ หน่วยงานภาครัฐอื่น ร่วมพิธีเปิดฯ

แบ่งปัน