วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี รอง ผบช.สยศ.ตร., ผู้แทนหน่วย ตร., ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย พ.ต.อ.กษิภณ ศิริจันทร์ รอง ผบก.สท. เข้าร่วมประชุม

59

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี รอง ผบช.สยศ.ตร., ผู้แทนหน่วย ตร.,
ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย พ.ต.อ.กษิภณ ศิริจันทร์ รอง ผบก.สท. เข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน