วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. รับมอบเงินสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 แก่ รพ.ตร. จาก สำนักงาน กสทช. โดยมี พรต., ผู้บริหาร รพ.ตร. และ คณะผู้บริหาร กสทช. ร่วมรับมอบ

16

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ  ผู้ช่วย ผบ.ตร.  เป็นผู้แทน ตร. รับมอบเงินสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  แก่ รพ.ตร.  จาก สำนักงาน กสทช.  โดยมี  พรต., ผู้บริหาร รพ.ตร. และ คณะผู้บริหาร กสทช. ร่วมรับมอบ

แบ่งปัน