ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วารสารโรงพักเพื่อประชาชน ฉบับที่ 114 ประจำเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18

แบ่งปัน