วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

38

วันที่ 3 สิงหาคม 2563  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  ผู้ช่วย ผบ.ตร.  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ครั้งที่ 1/2563  โดยมี รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน