วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร. / พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาด เจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ที่พักรักษาตัวอยู่ใน รพ.ตร. ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 5 ราย โดยมีผู้เกี่ยวร่วมตรวจเยี่ยมฯ

69

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร. / พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาด
เจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ที่พักรักษาตัวอยู่ใน รพ.ตร. ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 5 ราย โดยมีผู้เกี่ยวร่วมตรวจเยี่ยมฯ

แบ่งปัน