วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกพร้อมคณะ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

40

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกพร้อมคณะ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

แบ่งปัน