วันที่ 6 ส.ค.63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร./หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2563 โดยในส่วนของ สท. มี พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.ฯรรท.ผบก.สท. และ พ.ต.อ.วันปิติ พฤทธิกุล ผกก.ฝส.สท./เลขานุการคณะทำงานย่อยชุดที่ 3 ด้านประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมฯ

67

วันที่ 6 ส.ค.63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร./หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2563 โดยในส่วนของ สท. มี พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.ฯรรท.ผบก.สท. และ พ.ต.อ.วันปิติ พฤทธิกุล ผกก.ฝส.สท./เลขานุการคณะทำงานย่อยชุดที่ 3 ด้านประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมฯ

แบ่งปัน