วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ศักดา ชื่นภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

77

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ศักดา ชื่นภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน