วันที่ 13 ส.ค. 63 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. แถลงข่าวประเด็นการอำนวยความยุติธรรม โดย ผบ.ตร. เป็นผู้กำกับดูแล “งานกฎหมายและคดี” เอง ณ ห้องแถลงข่าว ตร. ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

39

วันที่ 13 ส.ค. 63 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. แถลงข่าวประเด็นการอำนวยความยุติธรรม โดย ผบ.ตร. เป็นผู้กำกับดูแล “งานกฎหมายและคดี” เอง ณ ห้องแถลงข่าว ตร. ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน