วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นางสาวหลุ่ย แซ่ก๊ว ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะ ที่มีความประสงค์ที่จะมอบสิ่งของในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อ่แจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมมูลค่า 201,600 บาท

39

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นางสาวหลุ่ย แซ่ก๊ว ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะ
ที่มีความประสงค์ที่จะมอบสิ่งของในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อ่แจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมมูลค่า 201,600 บาท

แบ่งปัน