วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศปน.ตร. ให้การต้อนรับ นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหา หนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายภารกิจ และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมี ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังฯ

73

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศปน.ตร. ให้การต้อนรับ นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหา
หนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายภารกิจ และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมี ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังฯ

แบ่งปัน