วันนี้ (19 ส.ค.63) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช. เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ จต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค.63 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

65

วันนี้ (19 ส.ค.63) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช.  เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ จต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค.63 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

แบ่งปัน