ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอน ติดตั้งและย้ายระบบเก็บข้อมูลโทรทัศน์ Logger Media โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94

แบ่งปัน