วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการใบสั่งจราจร โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

92

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการใบสั่งจราจร โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน