วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 11 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร. / พล.ต.ท.เพิ่มพูนชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

45

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 11 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร. /  พล.ต.ท.เพิ่มพูนชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

แบ่งปัน