ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้งานในราชการของ กองสารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79

แบ่งปัน