ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ในราชการของกองสารนิเทศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45

แบ่งปัน