วันที่ 14 กันยายน 2563เวลา 11.30 น. คุณอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะมอบรถยนต์ Mobile Unit Mercedes-Benz รุ่น Sprinter สีดำ มูลค่า 3,690,000 บาท ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

235

วันที่ 14 กันยายน 2563เวลา 11.30 น. คุณอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะมอบรถยนต์ Mobile Unit Mercedes-Benz รุ่น Sprinter สีดำ มูลค่า 3,690,000 บาท ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน