วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกพรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการทดสอบยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และเหรียญรางวัล เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานในสังกัดและข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถผ่านการทดสอบ ยิงปืน ประจำปี 2563 โดยมีข้าราชการตำรวจได้รับรางวัล ทั้งในรูปแบบทีมและบุคคล รวมทั้งสิ้นกว่า 310 นาย

61

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ชั้น 2 อาคาร 1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกพรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะประธานคณะกรรมการทดสอบยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล
และเหรียญรางวัล เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานในสังกัดและข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถผ่านการทดสอบ
ยิงปืน ประจำปี 2563 โดยมีข้าราชการตำรวจได้รับรางวัล ทั้งในรูปแบบทีมและบุคคล รวมทั้งสิ้นกว่า 310 นาย

แบ่งปัน