วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจนดา ผบ.ตร. ในฐานะนายกสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยฯ มอบอุปกรณ์ปืนแก่นักกีฬายิงปืน เพื่อใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อม พัฒนาฝีมือต่อไป โดยมีสนามคมกีฬายิงปืนจังหวัดนครสวรรค์, สมาคมกีฬายิงปืนจังหวัดราชบุรี, สมาคมกีฬายิงปืนจังหวัดราชบุรี และ ทีมกีฬายิงปืน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ารับมอบ

104

วันที่ 18 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องพรหมนอก  ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจนดา  ผบ.ตร. ในฐานะนายกสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยฯ  มอบอุปกรณ์ปืนแก่นักกีฬายิงปืน เพื่อใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อม พัฒนาฝีมือต่อไป  โดยมีสนามคมกีฬายิงปืนจังหวัดนครสวรรค์, สมาคมกีฬายิงปืนจังหวัดราชบุรี, สมาคมกีฬายิงปืนจังหวัดราชบุรี และ ทีมกีฬายิงปืน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ารับมอบ

แบ่งปัน