วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมชุณหะวัณ เพื่อเป็นการ เชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่จะพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ โดยมี พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ

565
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมชุณหะวัณ เพื่อเป็นการ
เชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่จะพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ โดยมี พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ
แบ่งปัน