วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กระทรวงกลาโหม / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. รับ – มอบของที่ระลึกจาก พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห., พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส., พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร., พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ., พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วย ผบ.ทบ./ผู้แทน ผบ.ทบ. ในการประชุมสภากลาโหม

139

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กระทรวงกลาโหม / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. รับ – มอบของที่ระลึกจาก พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห.,
พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส., พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร., พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ., พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วย ผบ.ทบ./ผู้แทน ผบ.ทบ. ในการประชุมสภากลาโหม

แบ่งปัน