ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 13 กองสารนิเทศ, อาคาร 5 ชั้น 12 กองสารนิเทศ, ห้องประชุม 5 และ 6 อาคาร 1 ชั้น 3 และห้องสื่อมวลชน อาคาร 1 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37

แบ่งปัน