ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ( AED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

282

แบ่งปัน