ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ( AED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84

แบ่งปัน