วันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมแสดงความเคารพส่งผู้บังคับบัญชาที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสที่พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ ๑๑
จะเกษียณอายุราชการ

358
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมแสดงความเคารพส่งผู้บังคับบัญชาที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสที่พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ ๑๑
จะเกษียณอายุราชการ ในวันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดจัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระหว่าง พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กับ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชา ติ ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ ๑๒ ในวันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น . เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีตรวจแถวกองเกียรติยศ และพิธีวางพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔ ณ หน้าอาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,และพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปหล่อ รัชกาลที่ ๙ 
ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เวลา ๑๐.๒๙ น. พิธีลงนามในเอกสารการรับ-ส่งมอบหน้าที่ มอบตราสัญลักษณ์ และมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ ในเวลา ๑๐.๔๕ น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด จะร่วมกันตั้งแถวมอบดอกไม้เพื่อแสดง
ความเคารพแด่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ ๑๑ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่บริเวณประตูทางออกหน้าห้องศรียานนท์ต่อเนื่องไปยังจนถึงห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ ๑๒ พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมส่ง พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
คนที่ ๑๑ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แบ่งปัน