วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม รามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาผูู้บริหารระดับ ผบช., รอง ผบช., ผบก. หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. และข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563 ร่วมเข้าพิธีฯ

477

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม รามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาผูู้บริหารระดับ ผบช., รอง ผบช., ผบก. หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563
โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. และข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563 ร่วมเข้าพิธีฯ

แบ่งปัน