วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา / คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ, คุณสุมนา กิตติประภัสร์ อุปนายกสมาคมฯ พล.ต.ต.หญิง กรทอง การพานิช กรรมการบริหารสมาคมฯ , คุณวัลลภา สุขศิริมัช รองประธานชมรมแม่บ้าน ตชด. และ คุณ.พิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขาสมาคมฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ และพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 8 นาย

281

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา / คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ, คุณสุมนา กิตติประภัสร์ อุปนายกสมาคมฯ พล.ต.ต.หญิง กรทอง การพานิช กรรมการบริหารสมาคมฯ , คุณวัลลภา สุขศิริมัช รองประธานชมรมแม่บ้าน ตชด. และ คุณ.พิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขาสมาคมฯ
ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ และพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 8 นาย

แบ่งปัน