วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน/ คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย พล.ต.ต.หญิง กรทอง การพานิช, คุณชาลินี อังคะนาวิน กรรมการบริหารสมาคมฯ และคุณ พิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการ สมาคมฯ เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวณชายแดน ที่เดินทางมาปฎิบัติหน้าที่ พร้อมมอบผลไม้ เครื่องดื่ม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ โดยมี พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นในเวลา 12.00 น. ได้เดินทางมายัง บริเวณ รพ.ตร. เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบผลไม้ เครื่องดื่ม ยาสามัญ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวณชายแดน ที่มาปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ (สบ8) รพ.ตร. ,พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา และข้าราชการตำรวจ นำคณะฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ

391

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน/ คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย พล.ต.ต.หญิง กรทอง
การพานิช, คุณชาลินี อังคะนาวิน กรรมการบริหารสมาคมฯ และคุณ
พิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการ
สมาคมฯ เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวณชายแดน ที่เดินทางมาปฎิบัติหน้าที่ พร้อมมอบผลไม้ เครื่องดื่ม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ โดยมี พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. ให้การต้อนรับ
ต่อจากนั้นในเวลา 12.00 น.
ได้เดินทางมายัง บริเวณ รพ.ตร. เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบผลไม้ เครื่องดื่ม ยาสามัญ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวณชายแดน ที่มาปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ (สบ8) รพ.ตร. ,พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา และข้าราชการตำรวจ นำคณะฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ

แบ่งปัน