วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต / คณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำโดย คุณปิยาพัชร สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมการบริหารสมาคมฯ , คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ และ ผู้แทนชมรมแม่บ้าน ตชด. เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

263

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต / คณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำโดย คุณปิยาพัชร สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมการบริหารสมาคมฯ , คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ และ ผู้แทนชมรมแม่บ้าน ตชด. เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

แบ่งปัน