วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาพฤฒาราม / คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณจันทร์ทิภา หลักบุญ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 3 , คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมข้าราชการตำรวจตระเวณชายแดน กก.ตชด.13,32,34,42 ที่เดินทามาปฎิบัติหน้าที่ พร้อมมอบผลไม้ เครื่องดื่ม พูดคุย สอบถามถึงความเป็นอยู่ และให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ โดยมี พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 ให้การต้อนรับคณะฯ หลังจากนั้นในเวลา 11.00 น. ได้เดินทางมายัง วัดยานนาวา เยี่ยมให้กำลังใจและมอบ ผลไม้ เครื่องดื่ม ให้กับข้าราชการตำรวจตระเวณชายแดน กก.ตชด.14

160

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาพฤฒาราม / คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณจันทร์ทิภา หลักบุญ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 3 , คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมข้าราชการตำรวจตระเวณชายแดน กก.ตชด.13,32,34,42 ที่เดินทามาปฎิบัติหน้าที่ พร้อมมอบผลไม้ เครื่องดื่ม พูดคุย สอบถามถึงความเป็นอยู่ และให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้  โดยมี พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 ให้การต้อนรับคณะฯ หลังจากนั้นในเวลา 11.00 น. ได้เดินทางมายัง วัดยานนาวา เยี่ยมให้กำลังใจและมอบ ผลไม้ เครื่องดื่ม ให้กับข้าราชการตำรวจตระเวณชายแดน กก.ตชด.14

แบ่งปัน