วันนี้ (26 ต.ค.63) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. เป็นประธานในการประชุมแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ กรณีร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการเบิกเบี้ยเลี้ยงโควิด(covid-19) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 จต. โดยที่ประชุมประกอบด้วย รอง ผบช.น, รอง ผบช.ภ.1-9, คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ

223

วันนี้ (26 ต.ค.63) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. เป็นประธานในการประชุมแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ กรณีร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการเบิกเบี้ยเลี้ยงโควิด(covid-19)
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 จต. โดยที่ประชุมประกอบด้วย รอง ผบช.น, รอง ผบช.ภ.1-9, คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ

แบ่งปัน