วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง 3 ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ให้โอวาท และมอบของที่ระลึก แก่ ข้าราชการตำรวจไทยที่ต้องเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐซูดานใต้ จำนวน 7 นาย ในโอกาสเข้ารายงานตัว โดยมี ผบก.สท., ผบก.ตท. เข้าร่วมฯ

267

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง 3 ตร. / พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  รอง ผบ.ตร.  ให้โอวาท และมอบของที่ระลึก แก่ ข้าราชการตำรวจไทยที่ต้องเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐซูดานใต้  จำนวน 7 นาย ในโอกาสเข้ารายงานตัว  โดยมี ผบก.สท., ผบก.ตท.  เข้าร่วมฯ

แบ่งปัน