วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องโถง อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติ หน้าที่ คฝ. โดยมี ผู้แทน กองร้อย คฝ. จาก บช.ภ. 1-9 และ บช.ตชด. เป็นผู้แทนรับมอบ

37

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องโถง อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติ
หน้าที่ คฝ. โดยมี ผู้แทน กองร้อย คฝ. จาก บช.ภ. 1-9 และ บช.ตชด. เป็นผู้แทนรับมอบ

แบ่งปัน